62281414 Kontakt os

Sprogvurdering


 

Der foretages ikke en egentlig sprogvurdering af de 0-2 årige børn i Brumbassen. Dette er taget i betragtning af, at Brumbassen er en vuggestue. Dog er vi opmærksomme på eventuelle sprogvanskeligheder og der vil i forbindelse med sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogvurdering tages forbehold for dette og der vil i samarbejde med Svendborg Kommune PPR om nødvendigt, vurderes på det enkelte barns behov for sprogunderstøttende aktiviteter.

Vi anvender TRAS skemaer når barnet er 1,5, 2 og 2,5 år gammelt. TRAS står for tidlig registrering af sprogudvikling. TRAS i Brumbassen står aldrig alene, den bliver benyttet i samarbejde med det personalet observerer/iagttager i dagligdagen.