62281414 Kontakt os

Digital kultur i Brumbassen


 

Digitale kompetencer

Dagtilbuddet har til opgave at socialisere børnene i samfundet, og det indebære i dag evnen til at kunne begå sig digitalt. Det betyder ikke at teknologien er det vigtigste pædagogiske redskab i vuggestuen, men at vuggestuen skal udvikle en digital kultur i institutionen dette er hvad Steen Søndergaard fra UCC bl.a. skriver på EMU (Danmarks Læringsportal)

POINTER TIL DEN FORANDREDE BARNDOM

When I was a kid

Forandringen skyldes ikke medierne – men samfundets udvikling:

 • Der er færre hjemmegående mødre
 • Forældres angst for, at lade børn færdes ude
 • Leg på gaden forsvinder – børn færdes ofte med jævnaldrende i institutionerne

Der er større kontrol

 • Børn leger under opsyn af voksne i hjemmet og på institutionen og ved organiserede fritidsinteresser
 • Når legen på gaden er forsvundet – forsvinder de kulturelle læremestre også

Derfor skabes den kultur børn vokser op i…

 • Børn søger inspiration til leg andre steder: Medierne og legetøj udfylder den tomme plads “erstatning” for den kulturarv, der tidligere kom fra andre, ældre børn.

Forfatter Stine liv Johansen og lektor som kalder sig selv for Medie- og legeforsker er overbevist om at liv, leg og læring i høj grad finder sted  igennem medier. Derfor er det væsentligt at se på, hvilke rolle medierne spiller i børns liv, hvad de bruger dem til og hvilke betydning de selv tillægger dem.

En af de vigtigste opgaver i Brumbassen i forbindelse med mediebrug er bl.a.:  at der findes en masse viden indlejret i de digitale medier og at vi skal være opmærksomme på at vi ikke bliver reduceret til at være tidstager, vi skal være nysgerrige og være klar til at undersøge de nye muligheder og lade børnene være APP tester *(App er de programmer der er på tabletten og er en forkortelse af applikation, der betyder program)

Vi skal bruge digitale medier med den pædagogiske tilgang, som vi har det til alt andet pædagogisk arbejdsgrej – fra perleplader til nye brætspil, mediet skal bruges som et redskab og ikke et mål. Og vi skal gøre det synligt at den nye teknologi i hverdagslivet ikke erstattes for traditionelt legetøj, men som et supplement, der udvider og forskyder legen til nye arenaer.

I forbindelse med integration af teknologien i daginstitutioner har Børnerådet følgende råd:

 •  
  ”Rigtig mange voksne har et romantiseret forhold til leg: Børn skal helst ud i mulden og grave efter regnorme. Men børnene i undersøgelsen har faktisk mange gode bud på, hvordan man kan lege med en tablet og bruge den til andet og mere end at spille på.”
 • ”Børn og voksne skal gå på opdagelse i det digitale univers: Der er masser af apps og funktioner, der kan simulere til kreativitet og opfindsomhed – og også til fysiske og sociale aktiviteter. Dem skal vi udforske sammen, ligesom vi bygger Lego eller lægger et puslespil sammen.
 • ”Vi skal være bedre til at tilbyde børnene alternative måder at lege med de digitale medier på, fx ved at de får lov til at være mere fysisk i bevægelse med tabletten.”

”Tablets er ekstremt populære. Men vi kan også se, at børnene faktisk ville vælge de digitale medier fra, hvis bare de får et godt alternativ.”

 

Se bl.a. Svendborg Kommune “Vision for læring og dannelse” udarbejdet af Børn og Unge (April 2014) se vedhæftet link:

Vision for læring og dannelse

Materialet er bl.a. inspireret af underviser Minea Neigaard fra UCSyd Aabenraa. Hun har været i Brumbassen og holde et oplæg omkring digitaliseringens læringsmuligheder: herunder er der APP til inspiration 🙂