62281414 Kontakt os

Pædagogik


 

Brumbassen pædagogiske læreplaner udarbejdes ud fra en fagligt og undersøgende tilgang med fokus på de krav og forventninger der stilles til dagtilbud jf. bl.a. Dagtilbudsloven, Svendborg Kommune Børn og Unge, Kommunernes Landsforening, faglige organisationer, Socialstyrelsen, Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling og mange flere. Hvilket har betydning og giver inspiration til det daglige pædagogiske arbejde i Brumbassen.

Arbejdet med udarbejdelse/evaluering af de pædagogiske læreplaner vil være en fortløbende proces, som personalet – herunder den daglige pædagogiske leder, samt de valgte repræsentanter til forældrebestyrelsen, vil være en del af.

Det pædagogiske tilbud i Brumbassen er sammensat ud fra et helhedssyn på barnet.

Forældrebestyrelsen drøfter i samarbejde med personalegruppen, hvert år nogle fokusområder som efterfølgende implementeres i den pædagogiske læreplan.

Den pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i følgende 6 områder:

  • Personlig udvikling
  • Sociale kompetancer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

I det daglige arbejde med de pædagogiske læreplaner tager vi udgangspunkt i Brumbassen primære værdier.

Til at dokumentere børnenes hverdag i Brumbassen har vi vores dagbog, vi anvender Facebook til dokumentation – et forum hvor små som store begivenheder/oplevelser beskrives og dokumenteres, hvilket anvendes af forældre og børn i stor stil 🙂

Endvidere dokumenteres hverdagen i dagbogen og særlige oplevelser ved billede collager, som jævnligt hænges op i institutionen og derefter indsættes i vores dokumentationsmappen.

Alle områder beskrives så der kan

  • Måles – afprøves, hvad kan børnene
  • Evalueres – hvordan gik det, hvad fik børnene ud af det
  • Dokumenteres – børn tegner, der tages billeder, forældre orienteres

Klik endvidere på følgende link: evaluerings-og-dokumentationspraksis

Læreplaner 2014/2015: laereplaner-2014-2015

Læreplaner 2016/2017: Pædagogiske læreplaner 2016:2017