62281414 Kontakt os

Pædagogik


 

Brumbassen pædagogiske læreplan udarbejdes ud fra en fagligt og undersøgende tilgang med fokus på de krav og forventninger der stilles til dagtilbud jf. bl.a. Dagtilbudsloven, Svendborg Kommune Børn og Unge, Kommunernes Landsforening, faglige organisationer, Socialstyrelsen, Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling og mange flere. Hvilket har betydning og giver inspiration til det daglige pædagogiske arbejde i Brumbassen.

Arbejdet med udarbejdelse/evaluering af den pædagogiske læreplan vil være en fortløbende proces, som personalet – herunder den pædagogiske ledelse, samt de valgte repræsentanter til forældrebestyrelsen, vil være en del af.

Det pædagogiske tilbud i Brumbassen er sammensat ud fra et helhedssyn på barnet.

Forældrebestyrelsen drøfter i samarbejde med personalegruppen, hvert år nogle fokusområder som efterfølgende implementeres i den pædagogiske læreplan.

I det daglige arbejde med de pædagogiske læreplaner tager vi udgangspunkt i Brumbassen primære værdier.

Til at dokumentere børnenes hverdag i Brumbassen anvender vi bl.a. månedlige mails, som bliver sendt til forældrene samt Facebook til dokumentation – et forum hvor små som store begivenheder/oplevelser beskrives og dokumenteres, hvilket anvendes af forældre og børn i stor stil 🙂

Endvidere dokumenteres små som store oplevelser ved billede collager, som jævnligt hænges op i institutionen.

Alle områder beskrives så der kan

  • Måles – afprøves, hvad kan børnene
  • Evalueres – hvad fik børnene lært og hvordan kan det gøres bedre
  • Dokumenteres – børn der tegner, der tages billeder, forældre orienteres

Læs meget mere om vores læreplan og hvad vi laver i vores dagligdag under fanen læreplan.