62281414 Kontakt os

Forældresamarbejde


 

Gensidige forventninger

Et godt forældresamarbejde er en forudsætning for, at børnenes hverdag fungerer godt. Vi mener, at den daglige kontakt er utrolig vigtig. Det er her, vi kan få en snak og dele de mange oplevelser, vi har med børnene. For eksempel er det af stor vigtighed, at I fortæller, hvis barnet ikke har sovet så meget/godt, så er vi klar over, hvorfor barnet måske reagerer anderledes den dag. Vi syntes, det er vigtigt for et godt samarbejde, at udveksle forventninger til hinanden, personalet og forældre imellem.

Det har stor betydning, at vi med tillid til hinanden kan samarbejde og i fællesskab løse de problemer, der kan opstå hen af vejen. Ved en eventuel bekymring vil forældrene være de første der ved besked, vi vil altid dele en evt. bekymring om Deres barn med det pågældende forældrepar. Vi prøver som personale, at være åbne ved både at skrive i dagbogen og fortælle om hverdagen. Vi mener, at det er vigtigt, at I som forældre selv kommer til personalet, hvis man føler, at man mangler information om aktiviteter eller barnets trivsel.

Opstartssamtaler

Alle nye forældre i Brumbassen inviteres inden deres barns opstart, til et møde i institutionen. Mødet bruger vi til, at tale om barnets trivsel i hjemmet, barnets behov og udvikling.

Vi fortæller om Brumbassens værdier, vores hverdag og rutiner. Forældrene møder desuden deres barns kontaktperson. I samtalen drøfter vi forældrenes/vores forventninger til hinanden.

3 måneders samtaler

Alle forældre tilbydes en 3 måneders samtale. Her vil vi tale om opstartsperioden, barnets trivsel, forældrekontakten og om forældrenes forventninger er blevet indfriet. Der vil være mulighed for at komme med spørgsmål, undren, ris og ros.

Derudover tilbydes alle forældre en samtale 1/2 år før børnehavestart.Denne samtale er også et tilbud til forældrene om, at drøfte barnets trivsel, udvikling og dagligdag i institutionen og hermed få indsigt i og indflydelse på dets hverdag.

Vi vil meget gerne have en tilbagemelding på, hvordan I oplever vores indsats. Man har mulighed for at få råd og vejledning af personalet. Endvidere vil vi gerne i dialog om barnets udvikling og trivsel, således at vi kan støtte barnet på den bedste måde i dets hverdag i Brumbassen.

Har man et behov for en samtale udover ovenstående, er man altid velkomne til at aftale en tid med personalet.

Arrangementer

Vi holder i løbet af året forskellige arrangementer, hvor forældrene bliver indbudt. Der er f.eks.  fastelavn, bedsteforældredag, fællesspisning, fællesudflugt og juleafslutning.

Disse arrangementer prioriterer vi højt. Arrangementerne er en god måde for børn, forældre og personale at få en fælles oplevelse, sammen med andre forældre og børn.

De ældste af børnene giver udtryk for stor glæde ved, at deres forældre har været her sammen med dem, set dem lege og set deres legekammerater m.m.
Vi vægter forældresamarbejdet højt og er meget lydhør overfor børnenes behov set med forældrenes øjne.

Vi mener, at gensidig information er kilden til et godt forældre samarbejde.

Vi er meget grundige i vores information herunder:

  • nyhedsbreve
  • referat af bestyrelsesmøder
  • Lukket gruppe på Facebook

og er gode til, at spørge ind til forældrenes behov og forventninger til os.