62281414 Kontakt os

Pris


 

Forældrebetalingen udgør pr. 1. oktober 2021 og vi varsler prisstigning pr. 01. januar 2022

3.950,00 kr. pr. måned fuldtidsplads – pr. 01/01/2022 kr. 4.000,00 pr. måned for en fuldtidsplads

Deltidsplads: 3.750 kr for 30 timer om ugen* pr. 01/01/2022 3.800,00 pr. måned for en deltidsplads

Depositum (kr. 3.950,00/3.750 kr) indbetales senest 8 dage efter, at I har fået besked om at I har en plads.

Depositum vil blive modregnet i den sidste månedsrate, når barnet stopper.

Bemærk! opsiges pladsen før barnet skal starte, tilbagebetales depositum ikke.

Dette inkluderer fuld forplejning, sund, økologisk og ernærings rigtig frokost med lune retter samt to til tre varme måltider hver uge. Dertil kommer kvalitets bleer (Libero).

Der serveres morgenmad indtil kl. 7.30. – Speciel kost, såsom modermælks erstatning m.m. skal selv medbringes.

Der skal medbringes egen barnevogn, sengetøj, sele, fluenet og regnslag.

Der betales fuld forældretakst hver den 1. i måneden over PBS – også selvom barnet holder ferie/fri, der er lukket eller barnet er sygt.

Forældre taksten reguleres årligt, med 1 måneds varsel. Dette sker til den 01.01.

Ønsker I, at melde jeres barn ud af Brumbassen opsiges dette skriftligt, med to måneders varsel til den 1. i en måned.

Forældre-gavekassen bestyres af forældrebestyrelsen og de har vedtaget på et møde i oktober 2018 at alle forældre hver måned bliver opkrævet 10 kr. ekstra i forældrebetaling uden skelen til om et barn er på vej ud eller lige er startet. Disse 10 kr. pr. md. dækker for de gaver der bliver givet personalet, når de fx har runde fødselsdage, bryllup mv.

* De 30 timer om ugen ligger i tidsrummet kl. 9-15.00

Deltidspladsen tilbydes alle børn, hvis forældre er på barsels- eller forældreorlov, og der er ingen minimumgrænse for forældres orlovs fravær ved delvis genoptagelse af arbejdet.

Der kan ikke spares timer op, hvis barnet ikke anvender alle 30 timer om ugen.

Deltidspladsen skal søges via opholdskommunen.

Svendborg kommunen skriver:
Ønsker du en deltidsplads i et privat dagtilbud eller i et dagtilbud i en anden kommune, skal du sende din ansøgning med dokumentation via Digital post (e-boks) til Svendborg Kommunes pladsanvisning senest to måneder før du ønsker en deltidsplads til dit barn. Du kan søge om deltidsplads, når dit barn er tilbudt en plads i et privat dagtilbud eller i et dagtilbud i en anden kommune. Har dit barn endnu ikke fået plads i et privat dagtilbud eller i et dagtilbud i en anden kommune, gælder de almindelige regler om optagelse.

I ansøgningen skal du dokumentere, at en af forældrene enten har eller får fravær efter barselsloven på det tidspunkt, hvor deltidspladsen ønskes. Det gør du med en kopi af vandrejournalen, med forventet termins dato, eller af fødselsattesten. Hvis din barsel udskydes eller lignende, skal du vedlægge kopi af en aftale med din arbejdsgiver. 

https://www.svendborg.dk/borger/barn/mit-barn-skal-i-dagtilbud/deltidsplads (virker linket ikke, så kopiere det og sæt det ind i browseren)