62281414 Kontakt os

Lukkedage og ferie


 

Op til ferier spørger vi, hvornår dit barn holder ferie. Sådan får vi det bedste overblik over vores ressourcer – til gavn for børn, personale og ikke mindst vuggestuens økonomi. Selvfølgelig holder alle ikke ferie på samme tid, netop derfor er det vigtigt for os at planlægge dagene optimalt.

Vi bestræber os på at afvikle mest muligt personaleferie når børnene holder ferie og har erfaret at nedenstående datoer, oplever vi at en del familier afvikler ferie.Således kan vi også hurtigere være fuldtalligt personale – når børnene er vendt tilbage fra ferie.

  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • 1 uge i sommerferien – varsles herom
  • 24. dec. og 31. dec.

Ved behov for pasning i perioder omkring lukkedage/feriedage tilbydes alternativ pasning i Brumbassen af personalet.

SE IØVRIGT BRUMBASSENS VEDTÆGTER

Lukkedage

“Det private dagtilbud er omfattet af Dagtilbudsloven og er dermed pasningsforpligtet alle hverdage undtagen 5.6. og 24.12. Har det private dagtilbud fastsat lukkedage, skal antal lukkedage indberettes til kommunen hvert år inden udgangen af januar måned. Opfylder det private dagtilbud ikke sin pasningsforpligtelse og stiller alternativ plads til rådighed, tages der højde for lukkedage ved beregning af driftstilskuddet.”

 

Ferie

Små børn har brug for at holde ferie på samme niveau som de voksne har. Når børnene er i vuggestuen er de på arbejde, de skal følge med i alt, hvad der sker omkring dem samt deltage på deres niveau. Det gør at de bliver trætte især i hjernen og derfor har de brug for at restituere. Det gør børnene bedst samme med deres nærmeste, hvor de føler sig trygge. De nærmeste i barnets liv er med til at skabe barnets base, det er der, hvor de kan slappe af og få “ladet batterierne” op. Når barnet nævner at det savner Brumbassen er det positivt, men barnet har stadig brug for at holde ferie og få hjernen ned i gear.

Vi i Brumbassen herunder også forældrebestyrelsen opfordre til at barnet holder minimum 5 ugers ferie om året, hvoraf de to uger afholdes sammenhængende i sommerferien.