62281414 Kontakt os

Lukkedage


 

Op til ferier spørger vi, hvornår dit barn holder ferie. Sådan får vi det bedste overblik over vores ressourcer – til gavn for børn, personale og ikke mindst vuggestuens økonomi. Selvfølglig ved vi, at alle ikke har ferie på samme tid. Netop derfor er det vigtigt for os at planlægge dagene optimalt.

Vi bestræber os på at afvikle mest muligt personaleferie når børnene holder ferie og har erfaret at nedenstående datoer, oplever vi en del familier afvikler ferie.Således kan vi også hurtigere være fuldtalligt personale – når børnene er vendt tilbage fra ferie.

  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • 1 uge i sommerferien – varsles herom
  • 24. dec. og 31. dec.

Ved behov for pasning i perioder omkring lukkedage/feriedage tilbydes alternativ pasning i institutionen.

SE IØVRIGT BRUMBASSENS VEDTÆGTER

Lukkedage

“Det private dagtilbud er omfattet af Dagtilbudsloven og er dermed pasningsforpligtet alle hverdage undtagen 5.6. og 24.12. Har det private dagtilbud fastsat lukkedage, skal antal lukkedage indberettes til kommunen hvert år inden udgangen af januar måned. Opfylder det private dagtilbud ikke sin pasningsforpligtelse og stiller alternativ plads til rådighed, tages der højde for lukkedage ved beregning af driftstilskuddet.”